Công ty in
Bài mới cập nhật
Loading...
Wednesday, May 30, 2012

[MF]MultiScatter v1.1.09 For 3DsMax 2009 – 2012 x86/x64

[IMG]
MultiScatter v1.1.09 For 3DsMAX 2009 – 2012 x86 + x64

Một plugins nhanh và mạnh giúp bạn trồng rừng dễ dàng hơn :))
Features
Khả năng tạo ra số lượng rất lớn các đối tượng trong mảng (hàng trăm ngàn và hàng triệu)
Render nhanh chóng các đối tượng với RAM được tối ưu hóa quản lý
Biến đổi ngẫu nhiên (quy mô, luân phiên) của các đối tượng trong mảng
Phân phối của các đối tượng dựa trên bitmap hoặc ảnh map
Mở rộng quy mô của các đối tượng dựa trên bitmap hoặc ảnh map
Xem trước của vị trí các đối tượng theo thời gian thực
Nhiều loại khung nhìn xem trước khác nhau
Map đặc biệt MultiScatterTexture
Hỗ trợ 64-bit

Differences from VRayScatter:
Mental Ray support (geometry and Mental Proxy)
Not only VrayProxy but any kind of geometry supported
Many objects in one Scatter
Probability texture for objects “clustering”
Multithreading support in all operations including viewports
Picking objects directly from a scene
Materials, property and animation interactively depended to scene objects.
“Help pictures” for new users (possible to switch off).
Revolutionary viewport preview mode – points.
Diffuse colour or wirecolor preview in viewport.
Collision preview in viewport.
Converting MultiScatter object to single mesh or instant copied objects.
MultiScatter utility.

Home Site Link :– http://rendering.ru/ru_en/multiscatter.html 
[IMG]
MultiScatter v1.1.09 For 3DsMAX 2012 x64 | 4MB

Mã:
http://www.mediafire.com/?fa27g5478p78a23
MultiScatter v1.1.09 For 3DsMAX 2009 – 2012 x86 + x64 | 8 MB

Mã:
http://www.mediafire.com/?h6h1lgtpel3xah7
VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG